1. Home
  2. WordPress
  3. Zobrazení chyb ve WordPressu – Debug log

Zobrazení chyb ve WordPressu – Debug log

Následující návod je platný pouze pro servery s VPS Centrem. U hostingu můžete zobrazování chyb vyřešit pluginem.

Nejprve je třeba ve VPS Centru upravit php nastavení pro konkrétní doménu.

Po přihlášení do VPS Centra, si v Přehledu domén najděte danou doménu a klikněte na Nastavení:

v sekci: Nastavení PHP vyhledejte řádek: php_admin_value[error_log] = /var/log/php/$pool/$pool.error.log
a zakomentujte ho (přidejte středník na začátek řádku):

vyhledejte řádek: php_admin_flag[log_errors] = off
a změňte ho na: php_admin_flag[log_errors] = On

uložte php konfig:
po provedení naplánované změny se webserver automaticky restartuje.

Ještě je třeba upravit wp- config. 
Přihlaste se na FTP a přímo v adresáři subdomény (například www) najděte soubor wp-config.php
Na jeho konec přidejte následující řádky:
define( 'WP_DEBUG' true );
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );
define( 'WP_DISABLE_FATAL_ERROR_HANDLER', true );
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
define( 'SCRIPT_DEBUG', true );
define( 'SAVEQUERIES', true );
A je hotovo
S první chybou se vytvoří soubor debug.log. Na serveru ho naleznete zde:/www/hosting/příslušná doména/www/wp-content/debug.log
Updated on 2.2.2023

Was this article helpful?

Related Articles