1. Úvod
  2. FTP
  3. Jak na migrace: Webové stránky
  1. Úvod
  2. Hosting
  3. Jak na migrace: Webové stránky

Jak na migrace: Webové stránky

Mam přístup pouze na FTP

pak budete potřebovat se na FTP připojit. Nejlépe pomocí WinSCP.

Export

Přihlaste se na FTP původního poskytovatele  a webovou prezentaci jednoduše převeďte k sobě do počítače.

Levá strana: vaše PC, Pravá strana: původní poskytovatel hostingu

Levá strana: vaše PC, Pravá strana: původní poskytovatel hostingu

Import

Následně už stačí soubor z počítače (na levo) přesunout na FTP k novému poskytovateli a je hotovo.

Levá strana: váš počítač, Pravá strana: nový poskytovatel hostingu

Levá strana: váš počítač, Pravá strana: nový poskytovatel hostingu

Takový přenos bývá pomalý. Weby často obsahují mnoho souborů. Navíc nejprve stahujete a poté nahráváte. 

Pro rychlejší přenos můžete celou prezentaci zabalit do jednoho souboru a kopírovat ten.

Ve WinSCP to provedete následovně:

Zazipování souboru ve WinSCP

Zazipování souboru ve WinSCP

Poté napíšete název souboru, vyberete formátování a potvrdíte. Během chvíle se objeví zazipovaný soubor, který můžete zkopírovat.

Můžete vybrat několik archivů

Můžete vybrat několik archivů

Pro unzip souboru můžete použít webftp, kde soubor vyberete a můžete ho nechat rozbalit.

Pomocí našeho webftp můžete soubory zabalit i rozbalit.

Pomocí našeho webftp můžete soubory zabalit i rozbalit.

 

Pomocí Midnight Commanderu

Na našich VPS je připravený Midnight Commander, který dokáže rychle a jednoduše přenést obsah mezi servery. Připojte se na nový server pomocí SSH a zadejte příkaz:

“mc”

Na levé straně máte lokální úložiště a na pravé si můžeme zobrazit FTP na původním serveru

Na levé straně máte lokální úložiště a na pravé si můžeme zobrazit FTP na původním serveru

V horním menu vybereme “Right” a > FTP link.

Zadejte přihlašovací údaje ve formátu, jako na screenshotu. (F1 vám ukáže podrobnější informace)

ftp://username:heslo@IP_serveru

ftp://username:heslo@IP_serveru

Poté stačí vybrat složku či soubory pomocí pravého tlačítka na myši a po stisknutí klávesy F5 se zobrazí následující okno:

Kde potvrďte cílovou destinaci a po potvrzení se soubory začnou převádět.

(un)Zip pomocí SSH

Při migraci byste určitě měli vědět i jak zabalit nebo rozbalit soubor pomocí příkazové řádky.

“zip soubory.zip soubor1 soubor2”

> převede soubory 1 a 2 do zazipované složky soubory.zip

“zip -r slozky.zip slozka1”

> zazipujeme celou složku1 do slozky.zip

“unzip jmenosouboru.zip”

> jednoduše soubor zase rozbalíte.

Můžete použít i jiné kompresní utility na které jste zvyklý.

Mam SSH přístup pouze na novém serveru

Připojte se přes SSH na FTP k původnímu poskytovateli, nejlépe převádějte zazipovaný soubor.

Jak se připojit na SSH pomocí WinSCP.

Pro připojení k FTP serveru začneme příkazem:

1. “ftp”

2. “open *IP adresa hostingu*"

3. “Zadáme FTP jméno”

4. “Zadáme heslo” + Enter

A jsme připojeni k FTP! Nyní k sobě stáhneme webovou prezentaci pomocí příkazu:

“get název_souboru"

Soubor se stáhne do složky, ze které jsme se na FTP přihlásili.

Přikládáme odkaz na užitečné příkazy na FTP. Možností je opravdu mnoho.

Mám SSH přístup na oba servery

rsync je nejrychlejší, nejbezpečnější a nejméně pracný způsob, jak dostat data z původního serveru na nový.

Nejdříve na obou serverech prověřte, že je rsync nainstalovaný:

“which rsync”

> Zobrazí cestu, kde je rsync nainstalovaný, pokud ne, tak jej nainstalujte příkazem:

apt-get install rsync

Nyní se připojte na původní server, kde zadejte příkaz:

“rsync -v -e ssh /root/slozka/* root@IP-nový-server:/cilova-destinace”

V příkazu se připojujete na nový server, kde vyberete i cílovou destinaci. V tomto případě se složka převede do /root/rsyncdemo1.

V příkazu se připojujete na nový server, kde vyberete i cílovou destinaci. V tomto případě se složka převede do /root/rsyncdemo1.

Díky atributu -v uvidíte průběh migrace, pomocí specifikace -e můžete vybrat šifrovaný přenos souboru díky SSH.

Odkaz na celý článek: Jak na migrace.

Jak na migrace WordPressu

Poslední změna: 27 února, 2020

Pomohla ti tato nápověda?

Související články nápovědy