1. Úvod
  2. Hosting
  3. Jak na migrace: Webové stránky
  1. Úvod
  2. FTP
  3. Jak na migrace: Webové stránky

Jak na migrace: Webové stránky

Mam přístup pouze na FTP

V naší nápovědě si připomeneme, jak se na FTP připojit. Tady budeme pro ukázku používat šikovný prográmek WinSCP.

Export

Přihlaste se na FTP původního poskytovatele  a webovou prezentaci jednoduše převeďte k sobě do počítače.

Levá strana: vaše PC, Pravá strana: původní poskytovatel hostingu

Levá strana: vaše PC, Pravá strana: původní poskytovatel hostingu

Jak zabalit a rozbalit soubor uvidíte o kousek níže.

Import

Následně už stačí jenom soubor z počítače (na levo) přesunout na FTP k novému poskytovateli a je hotovo.

Levá strana: váš počítač, Pravá strana: nový poskytovatel hostingu

Levá strana: váš počítač, Pravá strana: nový poskytovatel hostingu

Pro rychlejší přenos doporučujeme celou prezentaci zabalit do jednoho souboru. Jinak bude přenos pomalý kvůli velkému počtu souborů.

Ve WinSCP to provedete následovně:

Zazipování souboru ve WinSCP

Zazipování souboru ve WinSCP

Poté napíšete název souboru, vyberete formátování a potvrdíte. Během chvíle se objeví zazipovaný soubor, který můžete převést.

Můžete vybrat několik archivů

Můžete vybrat několik archivů

Pro unzip souboru doporučujeme naše webftp, kde soubor vyberete a můžete ho nechat rozbalit. Bohužel tahle funkce ve WinSCP nefunguje, pokud jsme připojení na FTP (přes SSH funguje).

Pomocí našeho webftp můžete soubory zabalit i rozbalit.

Pomocí našeho webftp můžete soubory zabalit i rozbalit.

Mam SSH přístup pouze na novém serveru

Připojte se přes SSH na FTP k původnímu poskytovateli, nejlépe převádějte zazipovaný soubor.

V naší nápovědě si připomeneme, jak se připojit na SSH pomocí WinSCP.

Pro připojení k FTP serveru začneme příkazem:

1. “ftp”

2. “open *IP adresa hostingu*"

3. “Zadáme FTP jméno”

4. “Zadáme heslo” + Enter

A jsme připojený k FTP! Nyní k sobě stáhneme webovou prezentaci pomocí příkazu:

“get název_souboru"

Soubor se stáhne do složky, ze které jsme se na FTP přihlásili.

Přikládáme odkaz na užitečné příkazy na FTP. Možností je opravdu mnoho.

Midnight Commander

Takový průzkumník v příkazové řádce, který dokáže rychle a jednoduše přenést obsah mezi servery. Připojíte se na nový server pomocí SSH a zadáte příkaz:

“mc”

Na levé straně máte lokální úložiště a na pravé si můžeme zobrazit FTP na původním serveru

Na levé straně máte lokální úložiště a na pravé si můžeme zobrazit FTP na původním serveru

V horním menu vybereme “Right” a > FTP link.

Zadáme přihlašovací údaje ve formátu, jako na screenshotu. (F1 ukáže podrobnější informace)

ftp://username:heslo@IP_serveru

ftp://username:heslo@IP_serveru

Poté stačí vybrat složku či soubory pomocí pravého tlačítka na myši a po stisknutí klávesy F5 se zobrazí následující okno:

Kde potvrdíte cílovou destinaci a po potvrzení se soubory začnou převádět.

(un)Zip pomocí SSH

Při migraci byste určitě měli vědět i jak zabalit nebo rozbalit soubor pomocí příkazové řádky.

“zip soubory.zip soubor1 soubor2”

> převede soubory 1 a 2 do zazipované složky soubory.zip

“zip -r slozky.zip slozka1”

> zazipujeme celou složku1 do slozky.zip

“unzip jmenosouboru.zip”

> jednoduše soubor zase rozbalíte.

Můžete použít i jiné kompresní utility na které jste zvyklý.

Mám SSH přístup na oba servery

rsync je nejrychlejší, nejbezpečnější a nejméně pracný způsob, jak dostat data z původního serveru na nový.

Nejdříve na obou serverech prověříme, že je rsync nainstalovaný:

“which rsync”

> Zobrazí cestu, kde je rsync nainstalovaný, pokud ne, tak jej nainstalujte:

apt-get install rsync

Nyní se připojíte na původní server, kde zadáte příkaz:

“rsync -v -e ssh /root/slozka/* root@IP-nový-server:/cilova-destinace”

V příkazu se připojujete na nový server, kde vyberete i cílovou destinaci. V tomto případě se složka převede do /root/rsyncdemo1.

V příkazu se připojujete na nový server, kde vyberete i cílovou destinaci. V tomto případě se složka převede do /root/rsyncdemo1.

Díky atributu -v uvidíte průběh migrace, pomocí specifikace -e můžete vybrat šifrovaný přenos souboru díky SSH.

Odkaz na celý článek: Jak na migrace.

Poslední změna: 13 února, 2020

Pomohla ti tato nápověda?

Související články nápovědy